ตู้แช่เลือดที่ใช้ในโรงพยาบาลมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ตู้แช่เลือด
ตู้แช่เลือดที่อุณหภูมิ +2 ถึง +6 องศาเซลเซียส

ตู้แช่เลือด คุณภาพสูง ราคาประหยัด

ตู้แช่เลือด นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะต้องแช่เลือดในอุณหภูมิที่เหมาะสมคือระหว่าง +2 และ +6 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนอยู่ในเลือด และหากเลือดถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า +6 องศาเซลเซียส จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเข้าสู่ถุงเลือดในระหว่างการเจาะเก็บอาจเจริญเติบโตขึ้นในขนาดที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย ซึ่งในการจัดเก็บถุงเลือดที่เหมาะสมก็คือ ควรจัดเก็บใน ตู้เย็นเก็บเลือด ที่อุณหภูมิ +2 ถึง +6 องศาเซลเซียส โดยคุณลักษณะของ ตู้แช่เลือด ที่ใช้ในหน่วยงานธนาคารเลือดของโรงพยาบาล ได้แก่

 • มีฉนวนกันความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
 • ใช้ไฟฟ้า 220-230 โวลท์ 50-60 เฮิรตซ์
 • โครงสร้าง ตู้แช่เลือด ทั้งภายนอกกับภายใน และประตูซึ่งทำด้วยโลหะเคลือบสี (Baked-on Acrylic Finish Galvanized Steel) เพื่อป้องกันสนิมจากความชื้นภายนอก
 • มีฉนวนป้องความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
 • ประตูตู้เป็นแบบกระจก 2 ชั้น ทำด้วยกระจกพลาสติกใส (Acrylic resin) สามารถมองเห็นภายในตู้ได้ มีความทนทานต่อการใช้งาน และประตูมีระบบประเก็น ป้องกันความเย็นรั่วไหลทั้ง 4 ด้าน ช่วยป้องกันความเย็นรั่วไหลขณะใช้งานโดยเปิดประตูด้านนอก
 • มีระบบให้แสงสว่างภายในตู้ โดยใช้หลอดแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ พร้อมสวิทช์ควบคุมอยู่ด้านนอกตู้
 • ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microprocessor control system ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าการกระจายอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ +1.5 องศาเซลเซียส (ที่อุณหภูมิแวดล้อมประมาณ 25 องศาเซลเซียส)
 • น้ำยาทำความเย็น เป็นชนิด CFC free
 • มีพัดลมและใช้แรงลมหมุนเวียนภายในตู้ เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพัดลมจะหยุดหมุนเมื่อเปิดประตูตู้
 • มีระบบระเหยน้ำอัตโนมัติ
 • มีแบตเตอรี่สำหรับการทำงานของระบบสัญญาณเตือน
 • มีระบบสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง กรณีที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าปกติ , Condenser ผิดปกติ , ประตูปิดไม่สนิท , แบตเตอรี่เสื่อม , Probes ควบคุมอุณหภูมิเสีย และกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง
 • มีระบบป้องกันไฟฟ้าเกินหรือกระชาก
 • มี Data Logger สำหรับบันทึกอุณหภูมิ และการเตือนต่าง ๆ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • จอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital Display) สามารถอ่านค่าได้มีค่าความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 • มีลิ้นชักสำหรับเก็บถุงเลือดหรือเก็บตัวอย่าง ทำด้วย Stainless Steel สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ง่าย แต่ละชั้นสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ตู้เย็นเก็บเลือด จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 17025 และ CE certification โดยหากเป็น ตู้แช่เลือด ที่ผลิตในประเทศไทย บุคคลากรบริษัทฯจะต้องได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ